Terapia dla osób uzależnionych- gdzie uzyskać profesjonalną pomoc?

12.11.2021

Istnieje wiele określeń profesjonalnej pomocy udzielanej osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin w placówkach leczenia uzależnień. Powszechnie mówi się „Leczenie odwykowe”, „Odwyk alkoholowy”, „Terapia odwykowa” a wszystkie terminy sprowadzają się do wspólnego celu – pomocy w walce z uzależnieniem. Rozpoczęcie terapii umożliwia zgłaszającej się osobie zauważenie problemu, zrozumienie mechanizmów uzależnienia i skuteczne zerwanie z nałogiem.

 

Placówkami leczenia uzależnienia od alkoholu są poradnie leczenia uzależnienia, dzienne bądź całodobowe oddziały terapii uzależnień, które różnią się między sobą intensywnością i formą oddziaływań leczniczych w zależności od potrzeb i stanu zgłaszającej się osoby. Niezależnie od rodzaju terapii (ambulatoryjna, dzienna, stacjonarna) leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce jest bezpłatne, także dla osób nieubezpieczonych. Istnieją również placówki prywatne.

 

Poradnie leczenia uzależnień – pacjent mieszkając we własnym domu uczestniczy w zajęciach średnio 2-3 razy w tygodniu. Jest to podjęcie terapii w trybie ambulatoryjnym, które pozwala pogodzić leczenie z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Osoba zdecydowana na podjęcie leczenia w poradni nie potrzebuje skierowania. Należy pamiętać, że do poradni trzeba zgłosić się w stanie trzeźwym, a pierwsza wizyta wymaga okazania dowodu osobistego, bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Dzienne oddziały terapii uzależnienia od alkoholu – pacjent o ustalonej godzinie każdego dnia od poniedziałku do piątku samodzielnie zgłasza się na oddział, uczestniczy przez kilka godzin w programie terapeutycznym, następnie wraca do domu. Terapia na oddziale dziennym trwa średnio od 6 do 8 tygodni. Na czas jej trwania Pacjent może otrzymać zwolnienie lekarskie, gdy czas na oddziele koliduje pracą. W celu przyjęcia niezbędne jest skierowanie, które można uzyskać od lekarza rodzinnego, bądź lekarza psychiatry.

 

Oddziały całodobowe (stacjonarne) – pacjent przez czas leczenia przebywa na terenie placówki średnio przez 6-8 tygodni, posiada całodobową opiekę medyczną. Leczenie w warunkach stacjonarnych zalecane jest szczególnie osobom, które mają trudność, aby samodzielnie utrzymać abstynencję. Tu również tak jak w przypadku oddziału dziennego można zgłosić się wyłącznie ze skierowaniem.

 

Zdarza się, że po zakończeniu ciągu picia występują objawy zespołu abstynencyjnego (między innymi: drżenie mięśni, nudności, biegunki, wymioty, bezsenność, wzmożona potliwość, niepokój, lęki, omamy wzrokowe bądź słuchowe, majaczenie, napady drgawkowe) których nie można bagatelizować. Wówczas osoba przerywająca intensywne picie czuje się na tyle źle, że wymaga hospitalizacji na oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (OLAZA)- zwanym potocznie „detoksem”, bądź „odtuciem”. Przyjęcie na oddział jest bezpłatne, jednak wymaga skierowania. Często kilkudniowy pobyt na oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych jest błędnie mylony z podjęciem terapii uzależnienia od alkoholu. Pobyt na takim oddziale nie leczy uzależnienia, zatem nie należy się spodziewać, że po opuszczeniu oddziału osoba zaprzestanie pić. Jego celem jest złagodzenie fizycznych i psychicznych skutków nagłego odstawienia alkoholu i jest to dobry moment, aby zgłosić się do poradni, bądź do oddziału dziennego by rozpocząć psychoterapię uzależnienia.

 

Psychoterapia uzależnienia jest najbardziej efektywna, gdy pacjent regularnie spotyka się ze swoim terapeutą i jednocześnie uczęszcza na spotkania grupy terapeutycznej wraz z osobami doświadczającymi podobnych trudności. Obie formy terapii idą ze sobą w parze, ponieważ indywidualna praca z terapeutą pozwala skupić się na specyficznych problemach i potrzebach pacjenta, z kolei grupa daje wsparcie oraz stwarza możliwość ćwiczenia nowych sposobów radzenia sobie w sytuacjach interpersonalnych. W procesie zdrowienia i wzmocnieniem leczenia może również okazać się pomocne przynależenie do grup samopomocowych Anonimowych Alkoholików. Warto jednak zaznaczyć, że samo uczestnictwo w AA nie zawsze jest wystarczające, by skutecznie poradzić sobie z uzależnieniem, jest uzupełnieniem terapii.

 

Psychoterapią uzależnienia od alkoholu w tutejszym Ośrodku zajmuje się: Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

 

Źródło: E-PUBLIKACJE (parpa.pl)

 

mgr Karolina Kasprzyk

Psycholog

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj»
COPYRIGHT 2019 FREELINE.PL