Dokumentacja medyczna

Szanowni Pacjenci,

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie informuje, iż dokumentacja medyczna jest udostępniania poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii na pisemny wniosek.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, albo osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie odpisów, kopii lub wyciągów.

W tym celu należy złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:

 

1. osobiście, w siedzibie Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie

ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin

2. mailowo, na adres: administracja@olu.lublin.eu

3. listownie, na adres Ośrodka: Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie

ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin

 

W przypadku składania wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej mailowo lub listownie, w treści wniosku należy zawrzeć:

 

1. Imię i Nazwisko pacjenta

2. Adres oraz nr PESEL

3. Informację z jakiego okresu leczenia w OLU SP ZOZ w Lublinie potrzebna jest dokumentacja

4. Telefon kontaktowy

 

Odbiór przygotowanej kserokopii dokumentacji medycznej zostanie uzgodniony indywidualnie z pracownikiem Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie. Przy odbiorze dokumentacji należy potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

 

W przypadku, gdy dokumentację odbiera osoba upoważniona przez pacjenta powinna ona legitymować się pisemnym upoważnieniem, które zostaje załączone do wniosku.

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie 7 dni roboczych licząc od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi po raz pierwszy jest bezpłatne, w przypadku pobierania kolejnych kopii pacjent musi uiścić opłatę, w wysokości określonej Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Leczenie Uzależnień SP ZOZ w Lublinie.

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj»
COPYRIGHT 2019 FREELINE.PL