BIP

JESTEŚMY PO TO,
ABY POMAGAĆ

ZAPRASZAMY
poniedziałek - piątek
w godz. 8.00 - 20.00

Nie wiesz jak trafić ?
naciśnij tu by zobaczyć na mapie

Potrzebujesz pomocy ?
ZADZWOŃ do nas

PRZYJDŹ,
p o r o z m a w i a m y

<>
Sitemap

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie z siedzibą przy ul. Karłowicza 1 jest zakładem, którego głównym celem jest prowadzenie działalności medyczno-terapeutycznej w stosunku do osób z problemem uzależnienia i ich rodzin oraz działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień pacjentów, zamieszkałych na terenie Lublina, województwa lubelskiego i kraju.
Jako nieliczny w Polsce Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie prowadzi programy "FRED GOES NET" dla młodych osób mających problemy z związku z używaniem środków psychoaktywnych i "CANDIS" dla uzależnionych od marihuany.


Na prowadzenie działalności medyczno-terapeutycznej posiadamy podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. NFZ img

W związku ze zmianami prawnymi, uprzejmie informujemy, że OLU SP ZOZ w Lublinie wprowadził
Politykę Prywatności
https://bip2.lublin.eu/bip/olu/index.php?t=200&id=73006

Kadrę kierowniczą Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie stanowią:

  • mgr Paweł Fijałkowski - Dyrektor Ośrodka tel. (81) 532-29-79
  • lek. psychiatra Elżbieta Kifner - Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 532- 29-79
  • mgr Marzena Pomarańska Olszak - Główny Księgowy tel. 532- 29-79
  • mgr Bogusława Urbaniuk - Kierownik Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia tel. 532 13 82
  • mgr Piotr Wiejak - Kierownik Przychodni Leczenia Uzależnień tel. 532 29 79
  • mgr Małgorzata Babińska - Kierownik Dziennego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu tel. 534 74 04
  • lek. psychiatra Andrzej Kaciuba - Kierownik Programu Terapii Substytucyjnej - PoradniaTerapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych tel. 532 77 37
  • mgr Krzysztof Kruk - Kierownik PoradniTerapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci tel. 532- 29-79